VUCUTTAKİ GÜÇ TRİBÜNLERİ:
KAS SİSTEMİ

... gerçek şu ki, biz sizi topraktan yarattık, sonra bir damla sudan, sonra bir alak'tan (embriyo), sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından; size (kudretimizi) açıkca göstermek için ...
(Hac Suresi, 5)
VÜCUTTAKİ GÜÇ TRİBÜNLERİ: KAS SİSTEMİ
KASLARDAKİ KONTROL SİSTEMİ
YÜKSEK VERİMLİ MOTORLAR
KASLARDAKİ MOTORLARI ÇALIŞTIRAN KONTAĞIN ÇEVRİLMESİ
KASLARIN UYUM İÇİNDE ÇALIŞMASI
GÖZ KIRPMAK VE AĞIRLIK KALDIRMAK
HAREKET KOLAYLIĞININ NEDENİ: KUSURSUZ UYUM